Tôi bán gấp sim Viettel thần tài tại Hải Phòng

Sim Gmobile than tai tai Hai phong (bạn hãy click để xem danh sách mới nhất)
09767895.79 ….. 0976789579 …..gia ban….. 9500000
09742873.39 ….. 0974287339 …..gia ban….. 1000000
09885493.39 ….. 0988549339 …..gia ban….. 3450000
09127075.79 ….. 0912707579 …..gia ban….. 3900000
09848796.39 ….. 0984879639 …..gia ban….. 10000000
016625388.39 ….. 01662538839 …..gia ban….. 700000
012555550.79 ….. 01255555079 …..gia ban….. 550000
09970490.39 ….. 0997049039 …..gia ban….. 550000
016448095.79 ….. 01644809579 …..gia ban….. 700000
016420910.39 ….. 01642091039 …..gia ban….. 360000
09461863.79 ….. 0946186379 …..gia ban….. 1500000
09746898.39 ….. 0974689839 …..gia ban….. 1000000
012223135.39 ….. 01222313539 …..gia ban….. 2500000
012942222.79 ….. 01294222279 …..gia ban….. 600000
09416457.39 ….. 0941645739 …..gia ban….. 600000
09121096.79 ….. 0912109679 …..gia ban….. 1150000
09480720.79 ….. 0948072079 …..gia ban….. 1300000
012337799.39 ….. 01233779939 …..gia ban….. 550000
09828662.39 ….. 0982866239 …..gia ban….. 1500000
09648774.39 ….. 0964877439 …..gia ban….. 720000
09017709.39 ….. 0901770939 …..gia ban….. 2000000
012223483.79 ….. 01222348379 …..gia ban….. 700000
09952379.79 ….. 0995237979 …..gia ban….. 4500000
016748375.39 ….. 01674837539 …..gia ban….. 360000
012926399.39 ….. 01292639939 …..gia ban….. 550000
016468604.39 ….. 01646860439 …..gia ban….. 360000
012223136.39 ….. 01222313639 …..gia ban….. 1200000
Sim so dep re mua tại Ninh Bình
09767895.79 ….. 0976789579 …..gia ban….. 9500000
09742873.39 ….. 0974287339 …..gia ban….. 1000000
09885493.39 ….. 0988549339 …..gia ban….. 3450000
09127075.79 ….. 0912707579 …..gia ban….. 3900000
09848796.39 ….. 0984879639 …..gia ban….. 10000000
016625388.39 ….. 01662538839 …..gia ban….. 700000
012555550.79 ….. 01255555079 …..gia ban….. 550000
09970490.39 ….. 0997049039 …..gia ban….. 550000
016448095.79 ….. 01644809579 …..gia ban….. 700000
016420910.39 ….. 01642091039 …..gia ban….. 360000
09461863.79 ….. 0946186379 …..gia ban….. 1500000
09746898.39 ….. 0974689839 …..gia ban….. 1000000
012223135.39 ….. 01222313539 …..gia ban….. 2500000
012942222.79 ….. 01294222279 …..gia ban….. 600000
09416457.39 ….. 0941645739 …..gia ban….. 600000
09121096.79 ….. 0912109679 …..gia ban….. 1150000
09480720.79 ….. 0948072079 …..gia ban….. 1300000
012337799.39 ….. 01233779939 …..gia ban….. 550000
09828662.39 ….. 0982866239 …..gia ban….. 1500000
09648774.39 ….. 0964877439 …..gia ban….. 720000
09017709.39 ….. 0901770939 …..gia ban….. 2000000
012223483.79 ….. 01222348379 …..gia ban….. 700000
09952379.79 ….. 0995237979 …..gia ban….. 4500000
016748375.39 ….. 01674837539 …..gia ban….. 360000
012926399.39 ….. 01292639939 …..gia ban….. 550000
016468604.39 ….. 01646860439 …..gia ban….. 360000
012223136.39 ….. 01222313639 …..gia ban….. 1200000
Cần bán tại blogspot của tôi :
http://7.sim5.net/
ĐT: 0439.97.98.99 - 0912855663 - thanh xuan ...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét